Модуль Generic Request Field

Generic Request Field - це модуль додатку універсальний запит. Він розширює загальну функціональність додатку, надаючи змогу настроювати додаткові інформаційні поля для конкретних типів запиту.

Огляд модулю Generic Request Field

Після встановлення модулю Generic Request Field ви можете налаштувати додаткові поля при створенні чи редагуванні типів запиту.

Віберіть додаток Запити в меню зліва.

У вкладці Конфігурація оперіть опцію Типи.

Відкриється сторінка типів запиту.

Для створення нового типу натисніть Створити.

Щоб редагувати тип запиту виберіть необхідний тип зі стписку. Відкриється форма типу запиту. Натисніть Редагувати.

Після встановлення модулю Generic Request Field у формі типу запиту з'явиться додаткова вкладка Поля.

Ви можете додавати нові поля та редагувати існуючи під час створення або редагування типу запиту.

Додаткові поля містять наступні елементи:

Елемент Опис
Назва назва нового поля
Код код нового поля
Обов'язкове поставте галочку, якщо це поле буде обов'язковим для заповнення
Типовий значення поля за замовчуванням
Активно поставте галочку щоб це поле відображалося при створенні запиту

Для додавання нового поля:

  1. Натисніть Додати елемент.

    Активується поле з назвою нового поля.
  2. Введіть назву. Для переходу до наступної колонки натисніть клавішу TAB або натисніть його мишкою. Натискання Shift+TAB поверне вас у попередню колонку.
  3. Введіть код поля.
  4. Якщо поле обов'язкове для заповнення поставте галочку в колонці Обов'язкове.
  5. Введіть значення поля за замовчуванням, якщо потрібно.
  6. Для відображення поля при створенні запиту поставте галочку в колонці Активно.

Заповнене поле буде мати приблизно такий вигляд:

Щоб додати ще один елемент натисніть Додати елемент або клавішу ENTER і повторіть пункти 2-6 попереднього розділу.

Для видалення елементу натисніть .

Після додавання необхідних полів натисніть Зберегти зліва вгорі форми.


Тепер при створенні нового запиту у формі запиту вам будуть доступні додаткові поля для заповнення.

Натисніть Запити у вкладці Запити.

Натисніть Створити.

Відкриється форма створення нового запиту.

Натисніть випадаюче меню Тип і оберіть зі списку тип запиту, який ви створили чи редагували з додаванням полів.

Після встановлення модулю Generic Request Field у формі запиту з'явиться нова вкладка Дані.

Перейдіть на вкладку Дані.

Тут ви побачите створені вами нові поля для заповнення. Можете редагувати значення, натиснувши у відповідному полі, або залишити значення за замовчуванням.