Призначте відповідальну особу - керівника користувача, який подав запит

Більшість інцидентів, які виникають в роботі працівників, так чи інакше будуть повʼязані з їх керівниками. Давайте створимо політику призначень і налаштуємо маршрут запиту, щоб на певній стадії відповідальною особою призначався керівник людини, що подала запит.

Політика призначення - це набір правил, за якими відбувається призначення відповідальної особи.

Модель представляє собою набір полів, які описують обʼєкт. Кожен обʼєкт має свій власний набір полів і, відповідно, записів.

Політика призначення дозволяє на основі записів моделі вибрати потрібного користувача та використати ці дані для призначення відповідальної особи.

Для початку налаштуємо нову політику призначення

Налаштування політик знаходяться на сторінці Правила.

Натисніть Правила -> Політики призначення.

При створенні політики призначення у нас немає можливості одразу обрати керівника людини, що подала запит. Щоб створити політику, яка посилається на різні поля різних моделей записів, можна використати декілька повʼязаних між собою політик. Таким чином можна покроково дійти до необхідного запису і повернути його значення у початкову політику.

Давайте розділимо створення даної політики призначення на етапи і покроково створимо необхідні повʼязані політики:

 1. Нам необхідно застосувати політику призначення для особи, яка створила запит. Тому ми створюємо політику на базі моделі Запит і обираємо в цій моделі поле користувача, що створив запит - Створив (request.request). Ця політика буде викликати іншу повʼязану політику.
 2. Друга повʼязана політика буде створена на базі моделі Користувачі. В ній ми зможемо обрати співробітника користувача, щоб пізніше визначити його керівника. Оберемо поле Повʼязані співробітники (res.users). Ця політика буде викликати наступну повʼязану політику.
 3. Наступна політика буде створена на базі моделі Співробітник. У ній ми визначимо керівника співробітника користувача, що створив запит - поле Керівник (hr.employee). Тепер потрібно створити ще одну повʼязану політику, яка буде обирати користувача, зазначеного в полі керівника. Створюємо ще одну повʼязану політику.
 4. Заключна політика призначення буде також створена на базі моделі Співробітник. Тип правила цієї політики - User field і вона обирає користувача, який записаний у вибраному полі (Користувач (hr.employee)). Оскільки попередня політика, що викликає дану, застосовується до поля керівника, то ми таким чином отримаємо користувача - керівника.

Для кращого розуміння можна почати створення потрібної нам політики призначення з кінця.


Для початку створимо політику призначення, яка буде обирати користувача із заданого поля моделі Співробітник. Далі таким чином ми виберемо користувача з поля керівника.

На сторінці політик натисніть Створити для створення нової політики.

У формі, що відкриється, зробіть наступне:

 1. Вкажіть назву політики призначення.
 2. Оберіть модель Співробітник.
 3. Щоб створити правила спрацювання політики, натисніть Правила. При цьому відбудеться збереження створеної політики.
 4. На сторінці правил натисніть Створити щоб створити нове правило і заповніть форму.
 5. У полі Тип оберіть User field.
 6. У полі Призначити користувача (поле) оберіть Користувач (hr.employee).
 7. Збережіть правило, натискаючи Зберегти.

Тепер давайте створимо політику, яка буде знаходити поле керівника в моделі Співробітник.

 1. На сторінці політик натисніть Створити.
 2. Ведіть назаву, оберіть модель Співробітник.
 3. Натисніть Правила для створення правила політики призначень.
 4. Натисніть Створити правило.
 5. У формі введіть назву.
 6. Оберіть тип Повʼязана політика.
 7. У полі Assign Related Policy Field оберіть Керівник (hr.employee).
 8. У полі Assign Related Policy оберіть створену на крок раніше повʼязану політику (у нашому випадку - Користувач - співробітник).
 9. Збережіть правило.

Тепер створимо політику призначення, в якій можна буде обрати співробітника, керівника якого ми обрали.

 1. На сторінці політик натисніть Створити.
 2. Ведіть назаву, оберіть модель Користувачі.
 3. Натисніть Правила для створення правила політики призначень.
 4. Натисніть Створити правило.
 5. У формі введіть назву.
 6. Оберіть тип Повʼязана політика.
 7. У полі Assign Related Policy Field оберіть Повʼязані співробітники (res.users).
 8. У полі Assign Related Policy оберіть створену на крок раніше повʼязану політику (у нашому випадку Керівник співробітника).
 9. Оскільки співробітників може бути декілька, потрібно вказати який запис з поля буде обрано. Для цього у полі Тип вибору оберіть Перший - буде обраний перший запис з даного поля.
 10. Збережіть правило.

Нарешті ми можемо створити політику призначення, яка буде обирати користувача, що створив запит. Ця політика буде створена на базі моделі Запит.

 1. На сторінці політик натисніть Створити.
 2. Ведіть назаву, оберіть модель Запит.
 3. Натисніть Правила для створення правила політики призначень.
 4. Натисніть Створити правило.
 5. У формі введіть назву.
 6. Оберіть тип Повʼязана політика.
 7. У полі Assign Related Policy Field оберіть Створив (request.request).
 8. У полі Assign Related Policy оберіть створену на крок раніше повʼязану політику (у нашому випадку - Керівник користувача).
 9. Збережіть правило.

Перевірка створеної політики

Примітка. Для перевірки даної політики призначення необхідно щоб був встановлений додаток HR та налаштована структура компанії. В нашому випадку запит подає адміністратор, в якого є керівник, налаштований за допомогою додатку HR.

Перевірте правильність виконання створеної політики. Для цього натисніть Протестувати у формі політики.

У формі, що відкриється:

 1. У полі Політика оберіть створену політику призначення, в нашому випадку - Керівник користувача, що подав запит.
 2. У полі ID Обʼєкта оберіть обʼєкт, на якому протестувати політику. В нашому випадку це запит, який був створений адміністратором.
 3. Натисніть Протестувати.

В нижній частині вікна можна побачити загальний результат тетстування (поля Result Get, Result Convert). Тут можна побачити повернутий результат у формі словника.

Ще нижче можна побачити Assign Debug Log, де відображається результат перевірки кожного правила кожної політики покроково.

Налаштування автоматичного призначення

Тепер давайте налаштуємо маршрут запиту, щоб на певній стадії відбувалось автоматичне призначення керівника. В нашому випадку, налаштуємо простий запит, щоб на маршруті від стадії Чорновик до Відправлено відбувалось автоматичне призначення керівника ососби, яка подала запит.

Переконайтеся, що у вас встановлений наступний модуль:

Натисніть Запити в головному меню зліва. Потім в меню Конфігурація оберіть Типи.

Оберіть тип запиту зі списку, де б ви хотіли налаштувати автоматичне призначення.

У формі типу запиту натисніть Маршрути.

Далі оберіть маршрут, на якому повинно відбуватись призначення. У формі маршруту натисніть Дії.

На сторінці дій натисніть Створити і заповніть форму:

 1. Вкажіть назву дії.
 2. Оберіть Тип дії Призначення.
 3. Натисніть вкладку Призначити, оберіть Тип призначення Політика. У полі Політика призначення оберіть створену політику.
 4. Натисніть Зберегти.

Тепер при переході простого запиту від стадії Чорновик до Відправлено буде відбуватись автоматичне призначення керівника користувача, який подав запит.